Om voor de komende jaren een goede basis voor de woningbehoefte te leggen is meer actie nodig. Een vraagstuk dat momenteel in elke gemeente speelt. Het tekort is enorm, de vraag is groot en de prijzen rijzen de pan uit. O.a. veel jonge inwoners van onze gemeente ervaren het, weinig passend aanbod en als het er is, is er zoveel animo waardoor de prijs verder opgedreven wordt.

Oldebroek hoeft het wiel natuurlijk niet opnieuw uit te vinden. Waar creatieve oplossingen van andere gemeenten ook toegepast kunnen worden moeten we dat niet nalaten. Er kan gedacht worden aan de bouw van tijdelijke woningen. Kleine én betaalbare woningen/appartementen waar bijvoorbeeld ouderen kunnen intrekken. Deze doorstroming zorgt voor huizen waar weer (jonge) gezinnen kunnen wonen. De ander kant van de medaille is, hoe zorg je dat deze oudere(n) niet voor té hoge kosten komen te staan bij (nieuw) woningaanbod. Deze drempel is momenteel erg hoog. Een AOW + klein pensioen is tegenwoordig vaak geen vetpot! Wellicht kan een ruil-programma met behoud van het ‘oude’ huurtarief een oplossing bieden? Of bouwgrond in eigendom van de gemeente houden, waardoor met pacht een goedkoper huis beschikbaar is.

Een opvallende trend in onze gemeente is de bouw van appartementen. Elk beschikbaar plekje lijkt hiervoor in aanmerking te komen. Daar moet goed oog op gehouden worden. Inpasbaarheid is het sleutelwoord, respect voor de omgeving en participatie/draagvlak in de buurt is een absolute voorwaarde. Het vol bouwen van de bestaande bebouwde omgeving (inbreiding) kent grenzen en gaat veelal ook ten koste van openbaar groen. In de gemeente Oldebroek ontkomen we er daardoor niet aan om ook in te zetten op meer uitbreidingslocaties om (betaalbare) woningen te bouwen.

Arjan Sanders

Arjan Sanders is actief meedenkend ABO-lid. Denk je ook graag mee? Benader ons gerust info@abo-oldebroek.nl