Afgelopen dinsdagavond hield Viattence een politiek debat over de zorg. Namens Algemeen Belang Oldebroek was kandidaats raadslid Anita Klein Gansei aanwezig. De hoofdvraag tijdens dit debat was:

–  Hoe denkt de lokale politiek over ouderenzorg?

ABO heeft hier een uitgesproken mening over. Je moet altijd uitgaan van de behoefte van de persoon en zijn of haar hulpvraag.  Het is belangrijk dat elke persoon die zorg nodig heeft, gezien en gehoord wordt. Nu is het vaak zo, dat de regels bepalen, welke hulp je krijgt. Een voorbeeld: Inwoners willen graag langer zelfstandig blijven wonen met daarbij een stukje zorg en ondersteuning. Maar wanneer de zorgvraag groter wordt,  kan het zorgaanbod juist verminderen. De zogenaamde zorgval. Dat komt door de te strakke wet- en regelgeving. Maatwerk is vaak moeilijk te leveren.

Tijdens het debat vertelde een wijkverpleegkundige dat ze veel te veel tijd verspilt aan administratieve rompslomp, terwijl haar passie, juist ligt voor de zorg voor de cliënt. Een mantelzorg coördinator vertelde, dat cliënten regelmatig het zelfde verhaal moeten afsteken tegen verschillende zorgverleners. Dit werkt niet: het is niet effectief en niet efficiënt. Er wordt op deze manier geen band en ook geen vertrouwen opgebouwd.  ABO vind het schrijnend, dat de mensen uit de praktijk, zoals een wijkverpleegkundige en een mantelzorgcoördinator, met deze verhalen komen.  ABO hoopt van harte dat de gemeente hierop actie gaat ondernemen. Meer zelfregie, minder starheid en meer flexibiliteit aan de voorkant van de zorg. De mens en zijn behoefte moet centraal staan.  Ook kwam tijdens het debat aan het licht, dat het voor jongeren met een (bijvoorbeeld verstandelijke) beperking moeilijk is om geschikte woonruimte te vinden. De angst van een vader was, dat zijn zoon naar een andere plaats moet verhuizen, omdat er in onze gemeente onvoldoende voorzieningen zijn, bijvoorbeeld voor begeleid wonen. ABO zal hier de komende  verkiezingsperiode aandacht aan schenken.  De maatschappij moet aansluiten bij de behoefte van deze jongeren en gaan denken in mogelijkheden i.p.v. beperkingen.

Wij als ABO bedanken Viattence voor het mogelijk maken van dit debat. Het is een eyeopener naar de politiek om buiten de veilige kaders te kijken naar de persoon met de hulpvraag.

Heeft u ervaringen of suggesties die u met ons wilt delen? Laat het ons weten!