Tijdens de afgelopen commissievergadering (29-feb) van Samenleving & Bestuur, stond er op de agenda het onderwerp over aangepaste beleidsregels voor inwoners die ouder zijn dan 55 en een bijstandsuitkering hebben, namelijk een uitstroom regeling. Deze regeling biedt de optie om iemand een bonus te geven als er een baan voor langere tijd gevonden wordt en daardoor geen uitkering meer nodig is.

Helaas wilde het college deze optie NIET opnemen in de nieuwe regels.

Verschillende partijen hadden er vragen over maar gingen na uitleg van de betrokken wethouder alsnog akkoord met het voorstel, ondanks een afwijkend advies van de Participatieraad.

ABO deelt deze mening niet en vindt het dan ook jammer dat er niet gezocht is naar opties om dit wel mogelijk te maken. De fractie van ABO vindt het een gemiste kans.