Nieuwbouw regenboogschool op locatie oude “huishoudschool” in Oldebroek

De gemeente Oldebroek heeft de laatste jaren fors geïnvesteerd in passende en moderne huisvesting voor onze kinderen, leerkrachten en betrokkenen Door nieuwbouw van de Regenboogschool in Oldebroek op de locatie waar nu de oude LHNO school staat, komt er ook in Oldebroek een mooie nieuwe school, waar we weer jaren mee vooruit kunnen. Voorafgaande aan de besluitvorming in de gemeenteraad kwamen er wel een aantal punten van bijzondere aandacht aan de orde.

Oplossing voor huisvesting Rode Kruis

Voorafgaande aan het slopen van het oude LHNO gebouw (huishoudschool) zal er wel een oplossing moeten worden gevonden voor de (her)huisvesting van het Rode Kruis, welke al zeer geruime tijd gehuisvest is in het voormalige LHNO gebouw. Het college was echter per ongeluk vergeten hierover de raad over te informeren in het voorgestelde besluit rondom de nieuwbouw van de school. Gelukkig kon het college van burgemeester en wethouders bij monde van wethouder Vos, tijdens de raadsvergadering een belofte doen aan de raad en de volle tribune met vrijwilligers van het Rode Kruis om het huisvesting probleem dat voor het Rode Kruis gaat ontstaan in onderling goed overleg op te lossen voordat er gesloopt gaat worden.

abo-rodekruis

 

Financieel risico m.b.t. asbestverwijdering

Bij het slopen van het oude LHNO gebouw (huishoudschool) valt verder te verwachten dat er net zoals bij bijvoorbeeld de verbouwing van het gemeentehuis sprake zal zijn van asbest en de sanering hiervan. Om niet opnieuw met een plotseling financiële tegenvaller geconfronteerd te worden heeft de ABO fractie het college van B&W dringend verzocht hier toch echt van te voren onderzoek naar te doen en met een realistische kostenraming te komen en dit mee te nemen in de totale projectkosten. Het college van B&W heeft afgelopen week onderzoek laten doen en deze kosten maken nu onderdeel uit van het totaal beschikbare budget voor de nieuwbouw.

 

 

Extra (structureel) budget voor sportverenigingen en muziekonderwijs.

Sport en muziek zijn belangrijk en een visitekaartje voor de gemeente Oldebroek.

Het verbindt mensen en zorgt voor een goede en sociale leefomgeving.

Daar moeten we zuinig op zijn en waarde aan hechten.

Ondanks tijden van bezuinigingen en financiële uitdagingen, heeft het college van burgemeester en wethouders ruimte gevonden om toch extra budget vrij te maken voor sport en muziek . De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering zoals verwacht vrijwel unaniem ingestemd met het voorstel tot al deze investeringen.