De corona crisis raakt ons allemaal en dat lijkt nog een tijd te gaan duren.

We moeten juist in deze tijd omzien naar elkaar en hulp bieden waar het mogelijk is.

Dat geldt voor iedereen en in het bijzonder voor de kwetsbaren in onze samenleving. Gelukkig zien we veel goede initiatieven ontstaan.

Uit de media heeft ABO vernomen dat het kabinet gemeenten oproept om de permanente bewoning op vakantie en- /of recreatieparken in deze coronatijd te gedogen.

De fractie van ABO heeft het college van B&W daarom een aantal schriftelijke vragen verzonden met het verzoek of de gemeente Oldebroek gedurende de coronacrisis, permanente bewoning van vakantiehuizen, zoals recreatiepark IJsselheide in Hattemerbroek wil gedogen. En de bewoners op de hoogte wil stellen met het bericht dat het handhavingtraject en geplande uithuisplaatsingen voorlopig wordt opgeschort

Extra ongerustheid en stress en eventuele gezondheidsrisico’s door een onzekere woonsituatie is wat ABO betreft in deze tijd absoluut niet wenselijk.

Aantekening 2020-04-04 200404