In het ABO verkiezingsprogramma 2018-2022 wordt de wenselijkheid uitgesproken om méér en vaker activiteiten of evenementen in onze gemeente te laten plaatsvinden. Dit om de levendigheid in onze gemeente in de komende periode te verhogen. Het evenement Mega Piraten Festijn ( MPF) is wat ABO betreft een succesvol voorbeeld. Hopelijk wordt dit evenement de komende jaren dan ook wederom in Oldebroek georganiseerd. Daarnaast hebben ook vele inwoners grote waardering voor de muziekmiddag / -avond die door winkeliersverenigingen op het meidoornplein in Wezep is georganiseerd. Zowel vanuit de ABO als vanuit de gemeente is er waardering voor de vele vrijwilligers uit onze gemeente die hum inzet en middelen beschikbaar stellen om dit soort activiteiten organiseren.

 

Wat ABO betreft gaat het nieuwe college van B&W de komende 4 jaar dus vaker en meer activiteiten en evenementen faciliteren om de levendigheid in Oldebroek verder te verhogen. Evenementen vergroten de saamhorigheidsbeleving bij de inwoners en het faciliteren van meer evenementen in de zomerperiode maakt onze gemeente mogelijk een nog aantrekkelijker gemeente voor toerisme. Meer toerisme is natuurlijk óók weer goed voor de winkeliers en horeca in onze gemeente.

Oldebroek is een mooie gemeente op de Veluwe en moet voor de toekomst een prettige woongemeente blijven. Het verder verbeteren van de leefbaarheid en levendigheid zijn daarom punten die ABO voor de komende bestuursperiode hoog op de agenda heeft.

Fractie ABO