De vraag naar woningen is groot en het aanbod is laag. Nieuwe woningen bijbouwen in onze gemeente staat voor ABO op prioriteit 1. Ton Heddema en Jacco Evink hebben een bezoek gebracht aan Herold Post van Keizer Garantiemakelaars Wezep.

Keizer Garantiemakelaars is inmiddels uitgegroeid tot een begrip in Wezep, Hattemerbroek en omstreken. Vele inwoners hebben gebruik gemaakt van de diensten en een huis gekocht of verkocht. Keizer heeft een eigen makelaarskantoor in Wezep en wil de lokale makelaar specialist zijn en blijven.

Aangezien Keizer Makelaars zich focust op Wezep en Hattemerbroek hebben we vooral over de woningbouw in deze plaatsen gesproken. Tijdens ons gesprek is eerst gesproken over de huidige woningbouw markt, aangezien er de laatste tijd veel veranderd is.

  • Biedingen boven de vraagprijs zijn op dit moment gebruikelijk, vooral door het beperkte aanbod van koopwoningen en een toename van kopers uit andere delen van het land. Het afgelopen jaar is het aantal kopers vanuit andere delen uit Nederland gestegen tot ongeveer 30-40% van de verkochte huizen.
  • Door corona is Nederland eigenlijk ‘kleiner’ geworden. Mensen werken meer thuis en zijn daardoor bereidt om voor 2-3 dagen in de week langere afstanden te reizen naar de werkplek. Werken in het westen en wonen in de buurt van natuur, daardoor is de Noord-Veluwe aantrekkelijker geworden. Ook het aandeel uit de regiosteden, zoals Zwolle hebben inmiddels Wezep en de regio ontdekt.
  • Er is weinig doorstroming. Inwoners in de gemeente Oldebroek zijn harde werkers en verdienen het geld met werken. Vooral ouderen willen graag doorstromen naar kleinere woningen met een badkamer en slaapkamer gelijkvloers (zoals levensloopbestendige woningen), maar wel met een eigen tuin. Dit aanbod is veel te weinig.
  • Woningen worden steeds vaker opgekocht door vastgoedbedrijven, die het vervolgens verhuren.

Herold: Gelukkig zijn er ook mooie kansen voor de gemeente Oldebroek

  • De ontwikkelingen van H2O zijn positief en biedt volop kansen voor regionale werkgelegenheid. Aangezien de gemeente Oldebroek de woningbouw fors wil uitbreiden, biedt dit tevens mooie kansen voor onze inwoners.
  • Het aantal inbreidingslocaties is te beperkt. Er moet dus ook gekeken worden naar uitbreidingslocaties. Hoogbouw is niet passend en veel te duur en niet passend bij het Veluwse karakter van onze kernen. Uitbreidingslocaties kunnen eventueel ook in het buitengebied worden gezocht bijvoorbeeld over de A28. Het meest logisch is dan om richting ’t Loo te kijken waarbij dan wel het viaduct over de A28 (Bovenheigraaf) verbreed dient te worden. Daarbij is het wel belangrijk dat er genoeg voorzieningen in de buurt zijn. Door te bouwen naast het dorp Wezep met de voorzieningen en ondernemers (winkelcentrum) zou dit mooie kansen bieden voor inwoners en ondernemers.

Herold, maar er zijn ook aandachtspunten die ik graag wil meegeven aan Algemeen Belang Oldebroek;

  • De gemeente Oldebroek, waaronder Wezep heeft een goede voorzieningen, waaronder winkelcentrum, zwembad, sportverenigingen en diverse scholen. Ook de bereikbaarheid, zoals (snel)wegen, een treinstation en buslijnen. Dit is belangrijk om verbinding te houden met grote buursteden, zoals Zwolle. Wel is het belangrijk dat de verkeerscirculatie en doorstroming van het verkeer, waaronder de nieuwe op- en afrit goed in de gaten wordt gehouden. Dit onderstrepen wij vanuit ABO van harte!
  • Probeer mogelijkheden te zoeken om inwoners uit de eigen gemeente een betere kans te geven op nieuwbouw- en CPO projecten. Zodat inwoners in onze gemeente kunnen wonen en niet vertrekken.
  • Daarnaast is het van belang dat na een aantal jaren stilstand de woningcorporaties actiever worden. En er sociale huurwoningen gebouwd worden. Hier moet de gemeente een veel actievere rol innemen.
  • Tot slot zou de gemeente meer oog mogen hebben voor de lokale ondernemers, waaronder regionale makelaars.

Keizer Garantiemakelaars heeft ons zeer gastvrij ontvangen. We bedanken Herold Post voor zijn tijd, het delen van informatie én de lekkere koffie, aldus Ton en Jacco.