De huisvesting van de reformatorische basisschool Eben haezerschool in Oldebroek is dringend aan verbetering toe.

ABO raadsleden Margreet Deen en Johan Deij hebben deze school bezocht om de situatie te bespreken en te zien. Naast uitbreiding, kwam ook de gewenste renovatie en klimaatverbetering aanbod. In de commissievergadering van afgelopen februari zijn de verbetermogelijkheden besproken.

ABO is van mening dat goede onderwijshuisvesting van groot belang is. Er mag daarbij natuurlijk geen onderscheid worden gemaakt in de achtergrond of grondbeginselen van het soort onderwijs. Of het nu Openbaar-, Christelijk of Reformatorisch betreft. ABO is er voor alle inwoners en kinderen in onze gemeente.

Margreet Deen van ABO kwam tijdens de gesprekken met de school al tot de conclusie dat er het voorstel van het college tekort schiet qua verbeterplan. Het verbeterplan van het collega ging voornamelijk om uitbereiding van 2 lokalen. Waarbij het schoolbestuur de renovatie en klimaatverbetering voor haar rekening moest nemen.

De SGP en CVO vonden net als ABO het huidige voorstel te minimaal, waardoor we samen voorstelden om een aangepast voorstel in te dienen (amendement uitgewerkt door SGP). Het amendement is later ook aangenomen door de ChristenUnie en uiteindelijk gingen ook Duurzaam Oldebroek en het CDA mee met het verbeterde voorstel.

ABO is blij dat de kinderen en het personeel van de Eben Haezerschool binnenkort kunnen genieten van lokalen die aan de eisen van de tijd voldoen.

Wij zijn echter wel van mening dat de bedragen zoals nu genoemd in het voorstel ook de maximale bedragen zijn en blijven. Want het telkens bij-plussen van tekorten moet stoppen!

Fractie ABO