Tijdens de laatste raadsvergadering heeft ABO aandacht gevraagd voor de bewegwijzering naar het Boerderijmuseum. We hadden informatie gekregen dat de gemeente het voornemen heeft om de verwijsborden voor fietsers naar het museum weg te halen om onduidelijke redenen. Wat een volstrekt onzinnig voorstel wat minder bezoekers naar het museum gaat opleveren! Het leek wel of een overijverige ambtenaar een oplossing heeft bedacht voor een niet bestaand probleem!

ABO heeft daarom een motie voorbereid waarin het college wordt opgeroepen daar vanaf te zien en we kregen de steun van CVO en de ChristenUnie. Waarmee een meerderheid in de raad aanwezig was voor de motie.

Het bestuur van het Boerderijmuseum toonde zich erg gelukkig met ons initiatief. Het is nu wachten of de betreffende wethouder Engberts die de motie ontraadde, de motie wil uitvoeren. Wij zullen daar scherp op toezien!