Begin april diende de fractie van ABO schriftelijke vragen in bij het college om permanente bewoning van vakantiehuizen gedurende de coronacrisis te gedogen. Het coronacrisis raakt ons allen. Juist in deze tijd moeten we omzien naar elkaar en hulp bieden. Dit geldt voor iedereen en in het bijzonder de kwetsbaren in onze samenleving.

De minister deed een nadrukkelijk oproep aan de gemeenten om permanente bewoning van vakantiehuizen en/of recreatieparken in deze coronatijd te gedogen. Voor ABO was dat aanleiding om deze oproep ook expliciet kenbaar te maken bij het college. Want in deze onzekere tijd is stress en eventuele gezondheidsrisico’s door een onzekere woonsituatie wat ABO betreft, absoluut niet wenselijk.

De reactie van de gemeente Oldebroek op de ingediende schriftelijke vragen

Het college is bekend met de oproep van het minister Van Veldhoven (milieu en wonen) en de gemeente Oldebroek volgt de landelijke maatregelen. Dit betekent in dit geval dat rekening wordt gehouden met bewoners op vakantieparken. In een aantal gevallen was al een last onder dwangsom opgelegd voor het beëindigen van permanente bewoning. Als de termijn van deze last eindigt in de periode dat door het kabinet coronamaatregelen zijn genomen, wordt deze termijn opgeschort. De termijn zal worden opgeschort voor de duur van de maatregelen die het kabinet neemt om het coronavirus te bestrijden. Hiermee wordt voorkomen dat bewoners die geen uitzicht hebben op alternatieve (legale) woonruimte hun recreatiewoning tijdens de coronamaatregelen moeten verlaten.

Op het moment dat door het kabinet nieuwe coronamaatregelen worden genomen zal te zijner tijd worden beoordeeld of het noodzakelijk is om de termijnen, voor deze bestaande situaties, opnieuw te verlengen. Het eventueel verlengen van de termijnen is afhankelijk van de duur en inhoud van die maatregelen.

De bewoners die het betreffen zullen per brief op de hoogte worden gesteld van het opschorten van termijnen. Hierbij zal aangegeven worden dat het verlengen van de termijn een tijdelijke tegemoetkoming is en dat de last onder dwangsom in stand blijft. Indien de coronamaatregelen worden opgeheven zal alsnog aan de last moeten worden voldaan door de permanente bewoning te beëindigen en beëindigd te houden.

ABO is tevreden dat het college gehoor heeft gegeven aan de oproep om in deze bizarre situatie het beleid te gedogen én de bewoners hier actief over informeert. Uiteraard blijven we ook het vervolg kritisch volgen.

Mocht u hier vragen over hebben, neem dan gerust contact met ons op: info@abo-oldebroek.nl