Complete verbijstering en ongeloof binnen de fractie en bestuur van ABO. Serieus met elkaar in gesprek zijn in de formatiefase over het coalitieakkoord en vanuit het niets komt er dan een brief van de ChristenUnie via de formateur: ‘CU heeft geen vertrouwen meer met ABO in een coalitie’. Is dit achterbaks, arrogant of mogelijk toch gewoon amateurisme?

Afgelopen 8 jaar heeft Algemeen Belang Oldebroek (ABO) samen met CU en SGP goed samengewerkt in de coalitie. ABO heeft mee kunnen besturen en met wethouders Lydia Groot en Bob Bergkamp in 8 jaar tijd een positieve verandering teweeg gebracht in onze gemeente. Met als kernwoorden transparantie en beter luisteren naar de inwoners. De argumenten die CU nu aanhaalt om het vertrouwen op te zeggen in ABO over de lopende gesprekken en een artikel in de Stentor waar fractievoorzitter Andre Boer aangeeft dat het proces hem allemaal veel te lang duurt, lijken erg op “gezochte” argumenten. Twee weken geleden waren CU en ABO nog het motorblok van de coalitie.

Breekpunt

Afgelopen maandag tijdens het laatste onderhandelingsgesprek is het woord breekpunt wel een keer gevallen. Dit betrof een gesprek over ruimere mogelijkheden voor evenementen op zondagen. Zodat iedereen een zondag kan invullen zoals hij/zij dat wenst. Het punt waar het ABO vooral om gaat is meer mogelijkheden voor onze jeugd en jongeren in onze gemeente. Kortom meer levendigheid. Meer mogelijkheden voor evenementen en daarbij ook ruimere openingstijden voor evenementen en bijbehorende horeca op bijvoorbeeld de zaterdagavond/zondagochtend. Evenementen waarbij de biertap op zaterdagavond om 23.00 u dicht moet en de locatie om 24.00 u leeg moet zijn, is niet meer van deze tijd. De grote verbazing bij ABO komt voort uit het feit dat hierover juist maandag een goede afspraak is gemaakt. Het zou worden uitgezocht wat op dit moment wel/niet mag in onze gemeente met betrekking tot de zondag (lees zaterdagavond na 24.00 uur), zodat dit besproken kon worden in het vervolg van de formatiegesprekken. Er was dus geen sprake van patstelling!

Macht en tegenmacht

De indruk bij ABO is dat de ChristenUnie allesbepalend wil zijn. ABO is sterker uit de laatste verkiezingen gekomen. De enige zittende partij met zetelwinst. Dat geeft ook aan dat veel inwoners de coalitie inbreng van ABO waarderen. De vraag is nu: Gaat het de CU nu om het beste voor alle inwoners van Oldebroek of gaat het om hun eigen machtspositie binnen het college van B&W?

Partijvoorzitter R. Gerard: Ik krijg nu sterk de indruk dat de CU de opkomst en groei van de lokale partij ABO te bedreigend vond. Echter ook binnen een coalitie mag naar mijn mening best sprake zijn van tegenmacht. Die rol heeft ABO altijd gehad, scherp op de inhoud maar met respect voor elkaars standpunten. Kennelijk wordt dit toch niet op prijs gesteld door CU.

ABO in de oppositie

Met deze realiteit wordt de bestuurlijke vernieuwing en vooruitgang in Oldebroek door de CU on-hold gezet. En dat is gewoon ontzettend jammer voor alle inwoners van onze gemeente! Het lijkt er sterk op dat met deze actie van CU helaas het ware gezicht naar boven komt

‘CU weet wel wat goed is voor Oldebroek, en duldt geen tegenspraak!’

Hoe verder?

Dat het CDA al geruime tijd heeft zitten lobbyen om deel te nemen in het college is geen geheim. Maar een volledig christelijk college met CU, SGP en CDA is wat ons betreft absoluut niet wenselijk. Al deze partijen hebben zetels verloren tijdens de verkiezingen dus aan de verkiezingsuitslag doet dit geen recht. Een college van alleen verliezers lijkt ons niet wenselijk.

Het college van B&W hoort bovendien een afspiegeling te zijn van de samenleving. Ook niet-christelijke inwoners moeten vertegenwoordigd zijn. Zowel CU oprichter Janco-Cnossen als ook oud-CU burgemeester Adriaan Hogendoorn waren in het verleden groot voorstander van een goede afspiegeling van de samenleving in het college en vonden dat ABO hier absoluut in thuis hoorde. En dat is de afgelopen 8 jaar goed bevallen. Daar wordt nu een streep door gezet. Waarom? Wat ABO betreft om een paar gezochte argumenten. CU vindt ABO blijkbaar te lastig als coalitiepartner en heeft ons liever in de oppositie. We gaan het meemaken en blijven ons ook de komende 4 jaar absoluut inzetten voor alle inwoners van Oldebroek!