ABO maakt zich zorgen over de verschillende veiligheidsproblemen betreffende het winkelcentrum meidoornplein in Wezep.

Diverse winkeliers van het winkelcentrum hebben bij ABO aangegeven dat er problemen zijn. Enkele voorbeelden:

–        Fietsers die niet afstappen en daarnaast fietsend door het winkelcentrum en de passage rijden.

–        Brandjes bij de Lidl en de Marskramer.

–        Vervuiling door het achterlaten van gebruikte wietzakjes.

–        Daklopers (jongeren die in de nacht de daken beklimmen van de gevestigde ondernemers).

–        Verlichting die regelmatig kapot is in de passage.

–        Regelmatige auto street races op het plein op zaterdagavond.

ABO heeft het college een aantal vragen hierover gesteld: is het college bekend met deze problematiek? Heeft het college een beeld van de mate waarin deze problematiek zich voordoet en zo ja, kan het college dit toelichten? Heeft het college hierover contact met de ondernemers in het winkelcentrum en zo ja, op welke wijze? Is het college met ABO van mening dat de genoemde problemen onwenselijke situaties geven die aangepakt moeten worden? Heeft het college een aanpak voor de genoemde veiligheidsproblemen, om deze zowel te bestrijden als te gaan voorkomen en zo ja, kan het college dit toelichten?

Na dit schrijven aan het college is er geconstateerd dat de huiskamer van Wezep forse schade heeft opgelopen na de jaarwisseling. ABO betreurt dit ten zeerste.

ABO verzoekt het college om spoedig adequate maatregelen te treffen betreffende deze veiligheidsproblematiek.