André Boer en Arjan Sanders zijn namens de fractie van ABO op bezoek geweest bij WHC. Onder het genot van een kop koffie is gepraat over het heden en verleden met Henri van Beek en Jaap Jonkman van WHC.

De club bestaat inmiddels meer dan 60 jaar en is een begrip in de regio. WHC telt inmiddels rond de 1000 leden en heeft een indrukwekkend aantal van 200-250 vrijwilligers. De vele vrijwilligers zorgen er gezamenlijk voor dat alles tot in de puntjes is geregeld. Wederom een vereniging met een groot maatschappelijk en sociaal belang, midden in de samenleving. WHC is volop bezig met de toekomst en merkt een grote toename van jeugdleden, de verwachting is dat dit verder zal stijgen. Tevens maken andere verenigingen ook gebruik van de huidige locatie en daarmee is WHC belangrijk voor de gehele lokale samenleving en ondernemers.

Helaas is de huidige staat van de gebouwen verslechterd. Vernieuwing is noodzakelijk om een sportief en veilige vereniging te blijven. Door de oude staat van de gebouwen is er tevens sprake van een enorme energierekening. Daarom is WHC, samen met de gemeente de mogelijkheden aan het onderzoeken voor een (nieuw) alternatief. Een nieuw sportpark nabij de Voskuilerdijk is als optie in beeld. Het haalbaarheidsonderzoek (wat in volle gang is) moet meer inzicht geven. Vol passie wordt het voorlopig ontwerp van het nieuwe sportpark door Henri en Jaap getoond. Pragmatisch wordt er gesproken en gekeken naar alle details. WHC streeft er na om zo dicht mogelijk te komen bij het uitgangspunt van de gemeente met betrekking tot een ‘kosten neutrale’ verplaatsing. Maar het haalbaarheidsonderzoek en de afstemming met bewoners en andere betrokkenen moet zorgvuldig gedaan worden, aldus WHC. Door het verplaatsen van WHC kan er een enorme locatie vrijkomen midden in de kern van Wezep. Een locatie welke zeer geschikt is voor woningbouw. Met de huidige grote vraag naar woningen en het beperkte aanbod, biedt de huidige locatie een geweldige kans voor o.a. de Oldebroekse samenleving. Kansen voor jongeren om in de gemeente te blijven wonen en een kans om doorstroming van ouderen te bevorderen.

Uiteraard ligt er een rijke en grote geschiedenis van het Sportpark Mulderssingel. Veel inwoners hebben hier een balletje getrapt en vriendschappen gemaakt. ABO kan zich daarom voorstellen dat knopen doorhakken een moeilijke keuze is en hoopt dat er snel een duidelijkheid komt onder de leden.

ABO is van mening dat deze sportieve en duurzame kans voor WHC én de kans om fors te investeren in het aanbod nieuwe woningen grondig onderzocht moet worden en zal zich daarvoor 100% inzetten.

Afgelopen raadsvergadering (10 maart) werd het haalbaarheidsonderzoek in een opiniërende nota besproken. ABO heeft als enige partij het college meer financiële ruimte gegeven om de verhuizing mogelijk te maken.

ABO wenst WHC een succesvolle en sportieve toekomst en zal zich inzetten voor een passende oplossing voor alle betrokkenen!