Algemeen Belang Oldebroek was vrijdag 10 februari jl. aanwezig tijdens een excursie van het Waterschap Vallei en Veluwe.

Ton Heddema die als lid van Lokaal Waterbeheer de lokale waterbelangen behartigd, bezocht met een groep medekandidaten voor het Algemeen Bestuur de Rioolwaterzuiveringsinstallatie te Amersfoort.

Tijdens het bezoek werd ons duidelijk gemaakt, dat zelfs het rioolwater geen afvalwater meer is, maar zorgt voor de productie van energie (biogas en warmte) en fosfaatmeststof voor de landbouw. De rioolzuiveringsinstallatie wordt daarom een energie- en grondstoffenfabriek genoemd. Dit zijn belangrijke ontwikkelingen voor het milieubewust omgaan met de waterketen!

Op woensdag 15 maart as. worden de verkiezingen gehouden voor het Waterschapsbestuur.

Ton Heddema staat op plek 4 van Lokaal Waterbeheer.