Margreet Deen en Ton Heddema brachten een bezoek aan Jannetta Dorsman, contactpersoon van de DENKTANK groep ‘Geen AZC’. Uit de ruim 80 omwonenden van de beoogde AZC locatie aan de Bovendwarsweg heeft zich een kleinere groep gevormd die de trekker is van het verzet tegen de vestiging van een AZC in de gemeente Oldebroek. Daartoe zijn een viertal werkgroepen gevormd: (1) Natuur en Milieu, (2) Veiligheid invl verkeer, (3) Toerisme en recreatie en (4) Juridische zaken. De bedoeling van de werkgroepen is zoveel mogelijk feitenmateriaal te verzamelen om de komst van een AZC in Oldebroek tegen te houden.

In het gesprek is geconstateerd dat ABO en de Denktank aan dezelfde kant staan.

‘we vinden de eventuele komst van een ACZ erg ongewenst en een rechtstreekse bedreiging van het woongenot van omwonenden’.

Ervaringen elders leren dat ook de zorgverleners, winkeliers, vrouwen en kinderen veel overlast tot erger zullen ervaren door de komst van zo’n AZC, waar in grote meerderheid alleenstaande mannen worden opgevangen.

De aanloop is qua communicatie naar omwonenden en de gemeenteraad ongelukkig te noemen. Andere berichten uit Den Haag strijdig met de informatie van de burgemeester en informatie van de burgemeester van Elburg, Jan Nathan Rozendaal over het eventueel meedoen van Hattem wat door de portefeuillehouder in Oldebroek wordt ontkend, naar aanleiding van vragen in de raad van ABO. En er was geen directe voorinformatie aan de omwonenden in de vorm van een bijeenkomst door de gemeente. Het helpt allemaal niet om vertrouwen te krijgen in de verkennende fase waarin het COA en de gemeente nu verkeren.

Waar het kan zullen de Denktank en ABO elkaar versterken in ons protest. De goede contacten zullen worden doorgezet.

Meer lezen over Geen AZC? Bezoek dan de website: geenazc.nl

Margreet Deen & Ton Heddema