Het is belangrijk om de jeugd bij de politiek te betrekken en van ze te leren. Johan Deij en Jacco Evink hebben een bezoek gebracht aan Nummer 13 en het Tienerhonk in Oldebroek. De laatste jaren is er veel gesproken over de jeugd. Met de verkiezingen in aantocht en een nieuwe bestuursperiode is het belangrijk om informatie te halen, zodat verbeteringen of het handhaven van eerdere gemaakte keuzes meegenomen kunnen worden. Want de jeugd is de toekomst!

Nummer 13
Vriendelijk en met een hoge mate van gedrevenheid werden we ontvangen door Rieneke Uitslag. Ze vertelde ons eerst meer over Nummer 13 die in de gemeente Oldebroek een belangrijke organisatie is voor het jongerenwerk en straathoekwerk.

  • Jongerenwerk staat jongeren bij tijdens hun groei naar volwassenheid. Zij richt zich op jongeren tussen de 10 en 18 jaar. Door middel van het organiseren van activiteiten met en voor jongeren wordt ingezet op talentontwikkeling, zelfontplooiing en het vergroten van vaardigheden.
  • Straathoekwerk is een vorm van hulpverlening aan jongeren tussen de 12 en 27 jaar. Zij legt contact gevraagd en ongevraagd. Doel is voorkomen dat jongeren in de problemen komen en dat problemen niet groter worden en dat zij weer geloof in eigen kunnen krijgen.

Tienerhonk Oldebroek
Nummer 13 is op meerdere momenten aanwezig in Oldebroek bij het Tienerhonk. Het tienerhonk Oldebroek is gevestigd bij de Talter. Een locatie waar tieners op verschillende momenten gebruik kunnen maken van een eigen ‘clubhuis’. Het uitgangspunt is dat iedereen zich prettig voelt. Tijdens ons bezoek werd er door tieners spelletjes gedaan, huiswerk gemaakt, muziek geluisterd, etc. Daarvoor was er samen gekookt, gegeten en opgeruimd. Een mooie afwisseling van ontmoeten, ontwikkeling en chillen. Voor de fractie van ABO een leuk moment om te vragen hoe ze het ervaren in Oldebroek.

Johan en Jacco hebben vooral geluisterd en nemen de adviezen van de tieners en Nummer13 van harte mee, denk hierbij aan:

  • De behoefte aan een vaste plek waar de jongeren en Nummer13 elkaar kunnen ontmoeten in Wezep en Oldebroek.
  • De afgelopen jaren is er geïnvesteerd in speelvoorzieningen voor de ‘jongere’ jeugd, zoals de vernieuwing van meerdere speeltuinen. Hier heeft ABO zich notabene hard voor ingezet. Het is nu belangrijk om meer nadruk te leggen op 12-16 jarigen.
  • In Wezep is de uitdaging groter, hier zijn meerdere groepen. Het is belangrijk om positieve dingen met elkaar te doen, zodat dit groter wordt en ook ouders mee gaan doen. ‘Eigen’ plekken dragen bij aan veiligheid en vertrouwen. Zodat jongeren zichzelf mogen ‘zijn’, zonder dat ze iets hoeven. Dit moet niet bedacht worden door de gemeente, maar juist door de jongeren zelf.

Het veranderen van ‘cultuur,’ zoals in Wezep vergt tijd en vertrouwen. Ten opzichte van regiogemeenten heeft nummer13 beperkt uren ter beschikking, het zou goed zijn als er uitbereiding komt. Waardoor er meer aan activiteiten en preventie gewerkt kan worden, aldus Rieneke.

De fractie van ABO bedankt de tieners voor de leuke avond en Nummer13 voor alle ontvangen informatie!

Johan Deij en Jacco Evink