Wanneer het COA een omgevingsvergunning aan gaat vragen voor het vestigen van een AZC in Oldebroek voor een periode van 10 jaar (en veel wijst erop dat het binnenkort gaat gebeuren), is het op dit moment zo geregeld dat het college die omgevingsvergunning kan afgeven. ABO daarbij gesteund door CVO, willen dat in dat geval niet het college maar de raad kan komen tot een bindend advies over de aangevraagde omgevingsvergunning dat het college vervolgens dient op te volgen. We willen dat omdat de eventuele komst van een AZC een grote impact heeft op de omwonenden en op de gemeenschap van Oldebroek.

Maar daarvoor moeten de regels die nu van toepassing zijn, worden aangepast. Daarom wordt in de aankomende raadsvergadering van donderdag 18 april as. op voordracht van ABO en CVO een initiatiefvoorstel behandeld om de lijst die de gevallen beschrijft waarover de raad gaat, aan te vullen.

Als het initiatiefvoorstel wordt aangenomen zal de raad, als hoogst democratisch gekozen orgaan in onze gemeente, zich te zijner tijd individueel moeten uitspreken over een eventuele omgevingsvergunningsaanvraag door het COA voor een AZC in onze gemeente.

Fractie ABO