Reuring.
U hebt ongetwijfeld de laatste tijd gehoord of gelezen over ons Bedrijvenpark H2O. Ons gezamenlijke en bijna lege bedrijventerrein. Het zit maar niet mee, met dit bedrijvenpark. Slechte economische omstandigheden, dus nauwelijks belangstelling van bedrijven, conflicterende gemeentebelangen, belangengroepen die voor hun leefomgeving opkomen, onvoldoende geld voor bedrijfsverplaatsingen en onvoldoende geld voor een nieuwe afslag. Bovendien hebben we ook nog te maken met amok makende voormalige bestuurders die hun recht of hun gram willen halen. Dan wordt er een dagvaarding gemist. Politieke partijen, die steeds maar weer om openheid roepen. Aanleiding voor de media om de problemen maar weer eens onder de loep te nemen, waardoor er weer reuring ontstaat. Het ontbreekt het Bedrijvenpark zeker niet aan negatieve aandacht. Was dit te voorkomen? Je hebt natuurlijk niet alles in de hand. De oplossingen liggen ook niet voor het oprapen. Wel zijn er een aantal zaken die ons inziens, best anders hadden gekund.

Raad van commissarissen.
We vinden het onverstandig, dat de wethouders (en soms ook burgemeesters) van de drie gemeenten aan het roer van de BV Bedrijvenpark staan. De wethouders vervullen momenteel de rol van commissaris (toezicht en advies) maar ook van bestuurder (dagelijkse leiding). Wat ons bijvoorbeeld frustreert, is, dat al heel lang wordt geroepen, dat de wethouders hun taak als commissaris gaan opgeven en er externe commissarissen worden aangetrokken. Maar helaas lukt het steeds niet dit te realiseren. Nu verkeren we in de situatie, dat deze wethouders enerzijds de belangen van de BV H2O behartigen en anderzijds het belang van hun eigen gemeente erg hoog houden. En daardoor, zo is gebleken, ontstaan er onwerkbare situaties. Eigen gemeentebelang gaat blijkbaar voor. Misschien wel begrijpelijk, maar het gaat ten koste van slagvaardigheid en besluitvaardigheid. Het is ABO volstrekt onduidelijk, waarom het maar niet lukt, externe commissarissen aan te trekken. Schijnbaar is het voor wethouders of gemeentebestuurders zeer moeilijk, hun commissarisrol op te geven. Met externe commissarissen en een nieuwe directeurverkoper kan er weer gestart worden met het verbeteren van het imago en kan er gestart worden met een actievere en professionele acquisitie.

Geheimhoudingsplicht.
Een andere zorg is de informatieverstrekking over het Bedrijvenpark. Die is onvoldoende. We hebben steeds aangedrongen om open en transparant te zijn. Ook minder positieve ontwikkelingen mogen, wat ABO betreft, best openbaar gemaakt worden. Nu worden vaak raadsleden, onterecht opgescheept met een geheimhoudingsplicht. Daar willen we vanaf. Te vaak wordt gesuggereerd, dat het belang van het bedrijvenpark geschaad zou worden, wanneer bepaalde informatie openbaar wordt. Wij betwisten dat. Juist door dit gebrek aan openheid, ontstaat er bij velen een gevoel van onzekerheid met het gevolg, dat er een negatief beeld ontstaat over de goede afloop.

Geld.
Er zijn op dit moment weer serieuze onderhandelingen met de bedrijven Euroma, Brimos en Consmema gaande. Het zijn bestaande lokale bedrijven uit Wapenveld en Hattem, die verplaatst moeten worden en het verplaatsen kost geld. De financiële risico’s daarvan zijn nog niet afgedekt. Men verwacht dat vóór 1 september hierover knopen worden doorgehakt.
Ook is de financiering voor de nieuwe afslag A28 is nog niet rond. Er ontbreekt op dit moment nog ongeveer € 6 miljoen. Heerde heeft al eens aangegeven, dat ze voor de afslag geen cent gaan investeren. U begrijpt dus wel, dat geld een belangrijke maatstaf is voor het slagen van genoemde transacties. Maar belangrijker is, wie gaat dat betalen? Hoeveel mag het nog kosten? Wat is nog verantwoord? Of is het genoeg geweest. Dan maar voorlopig geen afslag? Of het Hattemse deel niet ontwikkelen? Of verder met twee gemeenten, zodat er slagvaardiger kan worden gehandeld? Allemaal optie die wat ons betreft bespreekbaar zijn.

Lichtpuntjes.
Gelukkig kwam er vorige week de toezegging van de burgemeesters, om de gemeenteraden frequenter te informeren over de gang van zaken. Een andere positieve ontwikkeling is, dat de financiële positie van het Bedrijvenpark is verbeterd. Het Bedrijvenpark H2O heeft in het verleden geld geleend voor de aankoop van grond en de ontwikkeling van het terrein. Een groot deel van de lening wordt per 1 januari 2016 gewijzigd waardoor de rente lager uit gaat vallen. Het gevolg is, dat wanneer het bedrijvenpark volgens hen eigen planning in 2035 nagenoeg vol is, er een positief saldo ontstaat van € 1,5 miljoen. Tot op heden werd er gerekend op een verlies van € 2,1 miljoen.

Blunder.
Hoe het gegaan is met de dagvaarding, die op het gemeentehuis Oldebroek onopgemerkt is gebleven, kunnen we op dit moment weinig zeggen. Er is een onderzoek gaande en deze week verwachten we de uitslag. Maar het is en blijft een blunder.

Fractie ABO