Afgelopen woensdag 12 april mocht ABO de aftrap nemen voor de eerste jeugdraadsvergadering van de gemeente Oldebroek.
Groep 8 van de Regenboogschool zat als enthousiaste raadsleden in de raadzaal en mochten inspreken over het onderwerp ‘meer speelplaatsen voor mensen met een beperking en ouderen’.

3 leerlingen hebben hier gebruik van gemaakt. Vervolgens was de beurt aan wethouder Liesbeth Vos om hierop te reageren.
In de tweede termijn mochten leerlingen vragen stellen aan de wethouder. Dit werd veelvuldig gedaan. De leerlingen hadden zich heel goed voorbereid. Onze Margreet Deen mocht namens ABO de rol als voorzitter op haar nemen.

Aan het eind van de vergadering werd de wethouder opgeroepen om namens de jeugdraad te onderzoeken, welke speelplek geschikt is of gemaakt kan worden voor kinderen met een beperking. Zodat alle kinderen veilig samen kunnen spelen.

Vervolgens was het de beurt aan de Nassauschool. Zij hadden als onderwerp ‘de inrichting van het schoolplein’.
3 leerlingen spraken in en alle leerlingen konden wederom vragen stellen, dit keer aan wethouder Ben Engberts. Dit alles onder voorzitterschap van Barry van der Velde namens CVO.

ABO kijkt terug op deze mooie raadsvergadering, geïnitieerd door onszelf. ABO bracht namelijk met een motie de oproep onder de aandacht om onze Oldebroekse jeugd meer te betrekken bij de lokale politiek. Wat ons betreft zien we hier graag een vervolg op.

Fractie ABO