Vooruitlopend op landelijke wijziging van de kieswet hebben de kandidaat raadsleden van de lokale partij Algemeen Belang Oldebroek, voorafgaande aan het indienen van de kieslijst op 31 januari, een verklaring ondertekend dat hun eventueel verkregen raadszetel bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 een ABO zetel is en blijft.

Het fenomeen afsplitsingen binnen politieke partijen en versplintering is een toenemende zorgelijke trend in Nederland. Momenteel zijn er landelijk sinds de gemeenteraadsverkiezing van 2018 al 150 afgesplitste partijen waar de kiezers dus niet op gestemd hebben. Meestal is de reden om af te splitsen: ‘verschil van inzicht’. Al jaren gaan er in Den-Haag stemmen op om dit landelijk aan te pakken en het afsplitsen te bemoeilijken. Helaas is dit door de landelijke politiek nog niet opgepakt.

De kiezer stemt op een kandidaat die de partij vertegenwoordigt, op een kandidaat die zich achter het verkiezingsprogramma van deze partij schaart. De kandidaat raadsleden van ABO hebben daarom met elkaar, voorafgaan de gemeenteraadsverkiezingen, afgesproken dat bij meningsverschil alle leden er aan meewerken dat het aantal zetels van de fractie in stand blijft. En dat wanneer iemand zich niet meer achter de partijlijn schaart, de intentie is dat het geen verschil moet maken in de vertegenwoordiging van ABO in de raad.

Druist dit in tegen de huidige wetgeving? Ja, juridisch heeft deze verklaring geen waarde zolang de kieswet niet verandert. Echter de potentiële kandidaten, het bestuur en leden van ABO willen samen hiermee een krachtig statement afgeven naar de lokale kiezers in onze gemeente. Het is ook een signaal naar de landelijke politiek om hierover op korte termijn betere regelgeving te maken.


Kandidaat commissie- en raadsleden, 

Andre Boer (1), Ton Heddema (2), Johan Deij (3), Arjan Sanders (4), Margreet Deen (5), Johan Boer (6) en Jacco Evink (7)